Τι λένε τα παλαιότερα μέλη του συλλόγου για εμάς

Προσωπική ανάπτυξη, επαγγελματική εμπειρία, δικτύωση. Μέσω της συμμετοχής μου στο Finance Club κατάφερα να αναπτύξω τεχνικές και μη δεξιότητες, να έρθω σε επαφή με άλλους φοιτητές με κοινούς στόχους, ενδιαφέροντα και φιλοδοξίες και να αποκτήσω πρακτικές γνώσεις άμεσα συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας. Γνώσεις, δεξιότητες και επαφές που αναμφίβολα συντέλεσαν στην μετέπειτα πορεία μου. Η αρχική συμμετοχή μου έγκειται αφενός στη βαθιά μου πίστη για τη συμβολή του εγχειρήματος στην οικονομική επιμόρφωση των νέων, αφετέρου στη δυναμική του να καλύψει το κενό μεταξύ πανεπιστημίου και αγορά εργασίας, παρέχοντας γνώσεις και δεξιότητες άμεσα συνδεδεμένες με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων.
Ζήσης Ψαλλίδας
Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 2017-2018
Όντας ένα από τα τρία πρώτα ιδρυτικά μέλη, το Finance Club ήταν η αφορμή και ο λόγος να έρθω κοντά και να γνωρίσω ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Η πρωτοβουλία, η συμμετοχή σε δραστηριότητες με αντίκτυπο επιστημονικό και κοινωνικό και η ανάληψη θέσεων ευθύνης είναι χαρακτηριστικά που η "αγορά ψάχνει". Η διεύρυνση του Club χρόνο με το χρόνο δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων σε πολλές χώρες και κλάδους με κοινή αφετηρία, που μπορεί να βοηθήσει, να συμβουλέψει σε συγκεκριμένες περιστάσεις και να δημιουργήσει καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές.
Γιώργος Πανοζάχος
Ιδρυτής
Ο ρόλος μου στο Finance Club αρχικά ως μέλος και στη συνέχεια ως συντονίστρια των projects συνέβαλε στην προσωπική εξέλιξή μου σε μία επαγγελματία με ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αυτοπεποίθηση, εφοδιασμένη με πρακτικές και χρήσιμες γνώσεις για την μετέπειτα πορεία μου στο χώρο του Finance.
Ελισάβετ Ιωαννίδου
Μέλος της ομάδας συντονιστών 2018 - 2019
Η πιο σπουδαία λειτουργία του Finance Club είναι ότι οδηγεί τα μέλη του να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της στείρας ακαδημαϊκής γνώσης, στον βαθμό που ακόμα κι αυτή υπάρχει, με την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Πώς γίνεται αυτό; Με την προσωπική αναζήτηση και έρευνα στα πλαίσια μιας δράσης, με την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών, και κυρίως με την επικοινωνία με επαγγελματίες του χώρου που μπορούν να φωτίσουν, αν όχι να ανοίξουν, τον δρόμο σε μια καριέρα στο Finance.
Αλέξανδρος Τσελεκίδης
Ιδρυτής
Μέσα από τη θητεία μου κατά τη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του συλλόγου κατάφερα να αποκτήσω σημαντικές επαγγελματικές δεξιότητες στην οργάνωση και διαχείριση ανθρώπων και οργανισμών, οι οποίες και με εξόπλισαν στα πρώτα στάδια των εργασιακών μου αναζητήσεων και στη διεκδίκηση σημαντικών θέσεων πρακτικής άσκησης (Ελληνικά Πετρέλαια, EUROBANK). Ταυτόχρονα μέσα από τις ημερίδες του club απέκτησα γνώσεις για την πραγματική οικονομία που κάλυψαν το κενό μεταξύ πανεπιστημίου και αγορας.
Ζαφείρης Σιδηρόπουλος
Πρόεδρος Finance Club 2016-2017
Το Finance Club, ιδρύθηκε με σκοπό να ενημερώσει και να μυήσει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον κλάδο της Χρηματοοικονομικής και εν γένει της οικονομίας. Αλλά, ο χαρακτήρας του, παραμένει αυτός μιας μεγάλης παρέας, μέσω της οποιας οι φοιτητές θα αναγνωρίσουν τις διάφορες ευκαιρίες ώστε να ανακαλύψουν τη θέση τους στον κόσμο των επιχειρήσεων
Κωνσταντίνος Τεντζεράκης
Ιδρυτικό Μέλος
Το Finance Club UoM για μένα δεν είναι μόνο μια φοιτητική ομάδα αλλά κάτι παραπάνω. Η συμμετοχή μου σ αυτόν τον φοιτητικό οργανισμό μου δίδαξε πολλά. Μου προσέφερε γνώσεις πάνω στο αντικείμενο των σπουδών μου και γενικότερα της τότε παγκόσμιας επικαιρότητας μέσω της συμμετοχής μου στα projects, στα συνέδρια και στις ημερίδες και σαφώς μέσω της ομάδα των socia media, σε ότι αφορά τον τομέα της ενημέρωσης. Αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι της επικοινωνίας και της συνεργασίας ενώ παράλληλα υπήρξε μεγάλη αλλαγή και βελτίωση σε πολλά ακόμα από τα soft skills που όλοι οι άνθρωποι έχουμε ή χρειάζεται να έχουμε. Σε αυτό βοήθησαν αδιαμφισβήτητα οι διάφορες δράσεις που είχαν διοργανωθεί, το promotion σε διάφορες εκδηλώσεις αλλά και όλα όσα ανέφερα πιο πριν. Ωστόσο, το Finance Club UoM αποτέλεσε σταθμό της επαγγελματικής μου πορείας, καθώς στο Career Paths και σε μια από τις επισκέψεις μας σε εταιρίες είχα την πρώτη επαφή και έμαθα αρκετά πράγματα για το επάγγελμα που έχω επιλέξει αυτήν την στιγμή και για την εταιρεία στην οποία σήμερα εργάζομαι.
Σοφία Παπακανάκη
Μέλος ομάδας Marketing 2018-2019