Ομάδα Podcast

Το podcast αποτελεί μία νέα δράση του συλλόγου, κατά την οποία τα μέλη μας συζητούν για θέματα χρηματοοικονομικά, marketing & management, προσωπικής ανάπτυξης, αλλά και θέματα που συνδέουν την οικονομία με την τεχνολογία.  

Συντονιστής Podcast

Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό κάθε επεισοδίου, για την ηχογράφηση του και την τελική δημοσίευση του. 

 

Βοηθός Συντονιστή

Βοηθάει τον συντονιστή στον σχεδιασμό του επεισοδίου, όπως και προτείνει πηγές έρευνας στην Ομάδα Ηχογράφησης για την έρευνα τους, κατά την διάρκεια της δημιουργίας του εκάστοτε επεισοδίου. 

 

Ομάδα Ηχογράφησης

Εκπονούν την έρευνά τους για το επεισόδιο στο οποίο συμμετέχουν, ανάλογα με την θεματολογία του επεισοδίου, και σε συνεργασία με τον συντονιστή προχωρούν στην ηχογράφηση του επεισοδίου.