Ομάδα Marketing

Με τι ασχολείται η Ομάδα Marketing;

Η ομάδα Marketing παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία και στην εξέλιξη του Σωματείου, καθώς βασικό μέλημα της συγκεκριμένης ομάδας είναι η ορθή προώθηση του συλλόγου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας, με κύριο σκοπό την συνεχή βελτίωση του και την ανάδειξη του brand name αυτού. 

Η ομάδα marketing απαρτίζεται από 5 συγκεκριμένες υπο-ομάδες:

Promotion

Αναλαμβάνουν την προώθηση του συλλόγου και των δράσεών του σε εκδηλώσεις (promo-events), όπως I.U.F. , Q.S., Δ.Ε.Θ., Job Festival, κλπ, αλλά και την εύρεση χώρων για την διοργάνωση των social events.

Social Media

Αναλαμβάνουν την διαχείριση των λογαριασμών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου (Facebook, Instagram, LinkedIn), μέσω της δημοσίευσης συγκεκριμένων εβδομαδιαίων posts.

Graphic Design

Αναλαμβάνουν την σχεδίαση φωτογραφιών για τις εκάστοτε εκδηλώσεις του συλλόγου, καθώς και του φυλλαδίου, αλλά και οποιουδήποτε άλλου μέσου που απαιτεί το γραφίστικο κομμάτι για την διαφήμιση του συλλόγου (π.χ. αφίσα) με την βοήθεια του προγράμματος (Gravit Designer)

E-mail Marketing

Αναλαμβάνουν την διαχείριση της βάσης δεδομένων του συλλόγου (διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων των μελών και των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις μας, που έχουν αποδεχθεί την πολιτική απορρήτου GDPR), την σχεδίαση και την αποστολή newsletters και ενημερωτικών e-mails, καθώς και την αποστολή πιστοποιητικών μετά από κάθε εκδήλωση.

Information Technology

Είναι η υπεύθυνη ομάδα για την διαχείριση και την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, αλλά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων και δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν σχετικά με αυτήν.