Ομάδα Fundraising

Με τι ασχολείται η Ομάδα Fundraising;

Η ομάδα Fundraising αναλαμβάνει την αναζήτηση οικονομικών εισφορών, καθώς η συγκέντρωση κεφαλαίων είναι μεγάλης σημασίας για την βιωσιμότητα του οργανισμού. Ως Σωματείο δίνουμε ιδιαίτερη βάση στον τομέα των χορηγιών, προσφέροντας διαφορετική αξία στους αρωγούς των προσπαθειών μας, αποδίδοντας στον καθένα τον τίτλο του ασημένιου, χρυσού ή ύψιστου χορηγού. 

Η ομάδα Fundraising αποτελείται από 3 συγκεκριμένες υπο-ομάδες:

E-mails & Social Media

Η ομάδα αυτή είναι αρμόδια για την αποστολή ενημερωτικού e-mail σχετικά με τις δράσεις του Σωματείου, για κύριο σκοπό την λήψη χορηγίας. Συνεργάζεται με την ομάδα Sales Sponsorship και προσεγγίζει τις εταιρείες που βρίσκει η ομάδα αυτή αυτές μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Σωματείου. Επιπλέον, η ομάδα αυτή αναλαμβάνει τις ευχαριστήριες δημοσιεύσεις που αναρτούνται σε Facebook και Instagram σχετικά με τους χορηγούς που μας έχουν στηρίξει.

Sales Sponsorship

 Επικοινωνία με καταστήματα με σκοπό την εύρεση υλικής χορηγίας για κάποιο συνέδριο ή εκδήλωση του συλλόγου.

Price Research and Programs  

Εύρεση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, Summer School και διαγωνισμών 

Πραγματοποίηση έρευνας τιμών προϊόντων στην αγορά για αντικείμενα που χρειάζεται το Finance Club στα πλαίσια της προώθησης αυτού (π.χ. γραφική ύλη, εκτύπωση φυλλαδίων, περιοδικού, κλπ.)