Ομάδα Academic

Η ομάδα Academic είναι αυτή που έχει την πιο άμεση επαφή με επιστημονικές μελέτες και real case studies. Τα μέλη της έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε μία καθημερινή επαφή με τις εξελίξεις της οικονομίας και με τα νέα ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. 

 

Η ομάδα Academic απαρτίζεται από τις ακόλουθες υπο-ομάδες:

Project Coordinators

Είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό των ομάδων που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν ένα project, ώστε να το φέρουν ομαλά και ορθά εις πέρας, βοηθώντας τους παράλληλα καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης στην εκπλήρωση αυτού και απαντώντας τους σε οποιαδήποτε απορία έχουν. 

 

Ομάδα Snapshots

Είναι η υπεύθυνη ομάδα για τη σύνταξη του snapshot (Weekly Market Outlook Snapshot) που απεικονίζει την εικόνα τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας αγοράς, επισημαίνοντας τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις στις δύο αγορές και καταγράφοντας γεγονότα που αφορούν κυρίως μακροοικονομικές εξελίξεις. Δημοσιεύεται στην σελίδα μας στο LinkedIn, κατόπιν συνεννόησης με την υπο-ομάδα των Social Media της ομάδας Marketing.