Ομάδα Περιοδικού

Το περιοδικό μας στο Finance Club UoM περιέχει οικονομικά άρθρα και συνεντεύξεις από καταξιωμένα άτομα στην αγορά εργασίας. Για να το καταφέρουμε αυτό εργαζόμαστε ομαδικά κατανέμοντας ισομερώς τις δουλειές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του περιοδικού μας.

Αρχισυντάκτης Περιοδικού

Είναι υπεύθυνος για την επιμέλεια της σύνταξης των άρθρων του περιοδικού. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει την επεξεργασία και τον έλεγχο των άρθρων όλων των συντακτών και τους ενημερώνει για τυχόν διορθώσεις που πρέπει να γίνουν πριν την τελική δημοσίευση τους. 

 

Γραφιστικά Περιοδικού

Είναι μια ομάδα ατόμων που είναι υπεύθυνη για την διαμόρφωση σε γραφιστικό επίπεδο του περιοδικού μας, καθώς σχεδιάζει τις σελίδες εντάσσοντας εικόνες που επεξεργάζεται η ίδια η ομάδα.

 

Συγγραφική Ομάδα

Απαρτίζεται από τα μέλη του Finance Club UoM που αναλαμβάνουν την συγγραφή των άρθρων που πρόκειται να περιλαμβάνει το εκάστοτε τεύχος του περιοδικού, βασιζόμενοι σε αξιόπιστες οικονομικές πηγές.