Δράσεις

Στο Finance Club UoM δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών,και έτσι τους παρέχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες του συλλόγου, όπως οι παρακάτω