Διοικητικό Συμβούλιο

Τι κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.);

Το Σωματείο διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται σε ετήσια βάση από την Γενική Συνέλευση και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Ταμείου & Ανάληψης Χορηγιών, τον Υπεύθυνο Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, τον Υπεύθυνο Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και τον Σύμβουλο, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για την πορεία των εργασιών του συλλόγου. 

Ιάσονας Καφετζής

Πρόεδρος

 

Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και υπεύθυνος για τον συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία τόσο του Δ.Σ. όσο και του Σωματείου στο σύνολο του. Σε συνεννόηση και με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. οργανώνει  τις μελλοντικές δραστηριότητες αλλά και την στρατηγική ανάπτυξης του συλλόγου. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον εκάστοτε ταμία είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των οικονομικών του Σωματείου

Εβελίνα Λάμπρου

Αντιπρόεδρος

 

 

Αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όποτε αυτό χρειάζεται, αναλαμβάνοντας παράλληλα τα καθήκοντα που του ανατίθενται από εκείνον. Ταυτόχρονα, είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις του συλλόγου, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τον διαγωνισμό trading. 

Αγγελική Αντωνά

Γραμματέας

 

Ο Γενικός Γραμματέας κατέχει την διεύθυνση του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Σωματείου, καθώς και για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης, του Πρωτοκόλλου και του Μητρώου Μελών. Παράλληλα, ο ρόλος του είναι βοηθητικός προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. συνδράμοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη και στην εδραίωση του Συλλόγου. 

Αφροδίτη Μπαμπάτσικου

Υπεύθυνος Ταμείου και Ανάληψης Χορηγιών

 

Ο ταμίας έχει τη διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου. Συγκεκριμένα, διενεργεί πληρωμές και εισπράξεις με αποδείξεις που φέρουν την σφραγίδα του συλλόγου και την υπογραφή της, διαχειρίζεται τον τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος. Οφείλει να θέτει στην διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνέλευσης και του Προέδρου κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται την ομάδα fundraising και βρίσκει πόρους για την βιωσιμότητα του συλλόγου.

Όλγα Λασκαρέλη

Υπέυθυνη Marketing και Δημοσίων Σχέσεων

 

Η Υπεύθυνη Marketing & Δημοσίων Σχέσεων φροντίζει για την προβολή του συλλόγου προς την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας, καθώς και για ένα μέρος της οργάνωσης των εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, αναλαμβάνει την διαχείριση και τον συντονισμό της ομάδας Marketing, η οποία αποτελείται από τις ομάδες Promotion, Social Media, Γραφιστικά, Translating, E-mail Marketing και I.T.

Ιωάννης Καραμάνης

Υπεύθυνος Ακαδημαικών Υποθέσεων

 

Ο Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία με τους συνεργάτες με τους οποίους γίνεται η εκπόνηση μιας χρηματοοικονομικής μελέτης, για τον συντονισμό των ομάδων που αναλαμβάνουν την εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης, καθώς και τον έλεγχο των μελετών. Λειτουργεί μαζί με μία ομάδα συντονιστών, οι οποίοι βοηθούν τις σχετικές ομάδες στη διάρκεια της μελέτης καθώς και στη λύση αποριών.

Θεοφάνης Γαβριηλίδης

Σύμβουλος

 

Έχει κυρίως υποστηρικτικό ρόλο ως προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. , αναλαμβάνοντας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τους Alumni του Finance Club UoM (Alumni Society/Legacy), με σκοπό τη δημιουργία σχετικών εκδηλώσεων και social events για την δικτύωση των καινούριων μελών με αυτούς